Huisartsenpraktijk Molentocht is geopend op:
maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
0299-469000
Telefoonnummer: 0299-469000
Geopend op: maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur

Ketenzorg Diabetes mellitus 2 en Chronische bronchitis (COPD)

Huisartspraktijk Molentoch neemt deel aan twee ketenzorgprojecten

Bij ketenzorg zijn verschillende hulpverleners en instellingen betrokken bij de zorg om een aandoening. Hierbij worden onderling afspraken gemaakt de zorg te zo goed mogelijk uit voeren volgens recente inzichten.
De koepelorgnisatie waaronder dit plaats vindt is de SEZ (Stichting Eerstelijnszorg Zaanstreek Waterland). Naar SEZ

Diabetes ketenzorg:
Diabetes mellitus type 2 (vroeger ouderdomsdiabetes).
De huisartsenpraktijk speelt een centrale rol. Die centrale rol wordt uitgevoerd door de parktijkondersteuner.
Alle andere zorgverleners worden aangestuurd vanuit de praktijk. Met alle zorgverleners zijn afspraken gemaakt over kwaliteit en hoe die kwaliteit wordt geleverd. De betrokken partijen zijn:

 • Huisartsen (waaronder huisartsenpraktijk Molentocht, samen in de organisatie SEZ)
 • Artsenlab SALT (fundusfoto's, jaarlijks lab).
 • Oogartsen Waterlandziekenhuis (beoordelen fundusfoto's).
 • Dietistes (meedere).
 • Internist Waterlandziekenhuis (overleg of ondersteuning).
 • Apotheek Molentocht.

COPD ketenzorg:
Chronisch obstructieve longziektes (chronische bronchitis, die slechts deels omkeerbaar is).
De huisartsenpraktijk speelt een sturende rol. Die sturende rol wordt uitegvoerd door de parktijkondersteuner.

 • Huisartsen (waaronder huisartsenpraktijk Molentocht, samen in de organisatie SEZ)
 • Artsenlab SALT (longfuncties).
 • Longartsen Waterlandziekenhuis (beoordelen longfuncties).
 • Dietistes (meerdere).
 • Fysiotherapeuten (sommige).
 • Apotheek Molentocht (en andere).