Huisartsenpraktijk Molentocht is geopend op:
maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
0299-469000
Telefoonnummer: 0299-469000
Geopend op: maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur

Praktijkondersteuner POH-S

De praktijkonderateuner (POH) is een verpleegkundige, die de huisarts en de huisartsenpraktijk ondersteunt

Diabetes mellitus

Met de POH kunt u afspraken maken over diabetes type 2. Zij begeleidt u en regelt voor u alle noodzakelijke controles, schrijft de medicatie voor en adviseert u inzake voeding, gedragsregels en alles wat met suikerziekte te maken heeft.
Bij diabetes handelt de praktijkondersteuner conform de landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en volgens de criteria van de SEZ, een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen, Waterlandziekenhuis (oogarts en internist), artsenlaboratorium SALT, diëtiste en anderen.

Chronische bronchitis (COPD)

Ook in het kader van de SEZ, onder andere in samenwerking met het artsenlab SALT, longartsen in het Waterlandziekenhuis en enkele fysiotherapeuten, werken we aan een intensievere behandeling van chronische bronchitis (COPD). Als u bekend bent met de diagnose COPD en de huisarts de hoofdbehandelaar is, kunt u van ons een oproep verwachten. Het doel is om samen met u te beoordelen of u goed bent ingesteld op eventuele medicatie, er worden leefstijladviezen doorgenomen en u krijgt uitleg over het ziektebeeld COPD en het beloop hiervan.

Ouderen die aandacht behoeven

De praktijkondersteuner besteedt, in samenwerking met uw huisarts, aandacht aan ouderen (80+), die extra kwetsbaar zijn door leeftijd of ziekte. Periodieke controles, begeleiding en specifieke aandacht voor het ouder worden vinden hierbij plaats.