Huisartsenpraktijk Molentocht is geopend op:
maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
0299-469000
Telefoonnummer: 0299-469000
Geopend op: maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur

Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Molentocht vindt het belangrijk dat medische zorg continue wordt verbeterd. Daarom doet de praktijk mee aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal lopen er een of meerdere wetenschappelijke studies waarin de praktijk participeerd. De kans is groot dat u ook daarvoor wordt benaderd. We vragen dan altijd expliciet uw medewerking, ten bate van de vooruitgang van medische kennis.

IPCI

Een vaste plaats in het wetenschappelijk onderzoek wordt ingenomen IPCI (Interdisciplinary Processing of Clinical Information), een project van de Afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC in Rotterdam.
Weblink IPCI

Het betreft patiëntgegevens voor onderzoek in de gezondheidszorg, zoals onder andere het effect van genesmiddelen, bijwerkingen, enzovoort. Natuurlijk zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken: het is anoniem wetenschappelijk onderzoek met patiëntengegevens is belangrijk voor de verbetering van de zorg.
Voor onderzoek zijn vaak gegevens nodig van duizenden patiënten. Ook gegevens die wij in de huisartsenpraktijk in de computer verwerken, kunnen daarvoor belangrijk zijn.
Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information) van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zoekt naar antwoorden op vragen als:

  • Welke geneesmiddelen worden door huisartsen voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
  • Gaan klachten wel echt weg van die medicijnen en hoelang duurt dat?
  • Hoe zit het met de verschillende bijwerkingen van allerlei geneesmiddelen?

Onze huisartsenpraktijken werktenmee aan dit onderzoek. De onderzoekers krijgen medische gegevens. Bij deze gegevens staat geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens. De onderzoekers kunnen niet zien van welke patiënt de medische gegevens zijn. De medische informatie is altijd anoniem. Het IPCI-project heeft een strenge Raad van Toezicht die erop let dat de gegevens zorgvuldig worden gebruikt.
Bezwaar?
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor dit wetenschappelijk onderzoek, dan is het belangrijk dat u dat aan ons vertelt. Uw gegevens worden dan niet gebruikt voor onderzoek.

NIVEL (Zorgregistraties eerste lijn)

Het doel van het NIVEL is representatieve, continue, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de door Nederlandse huisartsen geleverde zorg te genereren.  Weblink NIVEL Zorgregistrarties Eerste Lijn

Waarom NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn?

Om de gezondheidszorg als geheel toegankelijk en betaalbaar te houden is een sterke, samenhangende eerste lijn noodzakelijk. Dat is nodig, omdat steeds meer mensen zorg krijgen van steeds meer verschillende zorgverleners en omdat de kosten in de zorg stijgen.
Het NIVEL maakt met zijn zorgregistraties zichtbaar hoe de eerstelijnsgezondheidszorg functioneert en hoe dit samenhangt met het zorggebruik in de tweede lijn. Doel van de NIVEL Zorgregistraties is een continue monitoring van gezondheid en zorg in de gehele eerste lijn. Dit gebeurt op basis van representatieve steekproeven van zorgverleners. Het zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen wordt in kaart gebracht. Het gaat daarbij om het totale zorggebruik en alle gepresenteerde klachten en aandoeningen in de eerste lijn.

Zorgverleners

Het NIVEL legt met de zorgregistraties routinematig bijgehouden zorggegevens vast van een steekproef van:

huisartsen
eerstelijnspsychologen
huisartsenposten
fysiotherapeuten
oefentherapeuten
diëtisten
zorggroepen
gezondheidscentra

Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met gegevens over farmaceutische zorg en tweedelijnszorg die door andere instituten worden verzameld.

Een samenhangend beeld van zorg en gezondheid in de gehele eerstelijnszorg

De NIVEL Zorgregistraties geven inzicht in de rol van verschillende zorgverleners in de eerste lijn, hoe deze zorgverleners zich tot elkaar verhouden en welke gevolgen beleidsmaatregelen hebben voor gezondheid en zorggebruik. De NIVEL Zorgregistraties geven inzicht in vragen als:
– Hoe vaak komen patiënten met een aandoening bij welke zorgverlener in de eerste lijn?
– Voorkomt goede zorg dat patiënten met een aandoening zieker worden?
– Leidt een goed presterende eerste lijn tot minder gebruik van tweedelijnszorg?
– Vindt er verschuiving plaats van zorg tussen zorgverleners binnen de eerste lijn?
– Wat is de invloed van comorbiditeit bij mensen met chronische aandoeningen op het zorggebruik in de eerste lijn?

Prioriteiten van onderzoek met de NIVEL Zorgregistraties zijn:

- acute zorg in de eerste lijn
- preventie van chronische aandoeningen
- zorg voor chronisch zieken
- eerstelijns geestelijke gezondheidszorg

Binnen deze thema’s worden de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onderzocht. Naar Youtube informatie over dit onderzoek.
Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. www.nivel.nl / www.nivel.eu

Privacyverklaring Nivel zorgregistratie:


Onze huisartsenpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïndentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en door ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel zorgregistraties eerste lijn: https://www.nivel.nl/nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming .