Huisartsenpraktijk Molentocht is geopend op:
maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
0299-469000
Telefoonnummer: 0299-469000
Geopend op: maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Op iedere werkdag wordt spreekuur gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt daarvoor de praktijk bellen op telefoonnummer: 0299-469000. U kunt ook afspraken maken via de webagenda (indien u zich daar tevoren voor heeft aangemeld, zie online afspraak maken / webagenda)

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De praktijkassistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, wij kunnen er rekening mee houden in onze agenda.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Online afspraken maken

Na aanmelden kunt online afspraken in de webagende van uw huisarts. Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt zie online afspraak maken / webagenda)