Huisartsenpraktijk Molentocht is geopend op:
maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
0299-469000
Telefoonnummer: 0299-469000
Geopend op: maandag t/m vrijdag 08:00-13:00 en 13:30-17:00 uur

Behandelinformatie

Spoedlijn 0299-469009 voor spoedgevallen

De spoedlijn 469009 is er alleen voor spoedgevallen.
U bent welkom voor alle spoedgevallen, ook verwondingen, verstuikingen en dergelijke.
We raden u aan uw bezoek m.b.t. een spoedgeval telefonisch aan te kondigen, zodat de praktijkassistente de nodige voorbereidingen kan treffen.

Spoedgevallen zijn levensbedreigende en of ernstige gevallen, die direct voorrang behoeven. De praktijkassistentes zijn verplicht vragen, die geen spoedeisend karakter hebben en toch via de spoedlijn binnen komen, niet te beantwoorden en terug te verwijzen naar ons gewone nummer 469000. De telefoonlijn voor spoedgevallen moet open blijven voor spoedgevallen.

Afspraak voor 10-15 minuten of meervoud daarvan

De praktijkassistentes maken afspraken per 10 of 15 minuten, afhankelijk van het soort spreekuur en huisarts.

Er is dan slechts tijd om één vraag of probleem te behandelen.

Indien u meerdere vragen of problemen heeft, of een probleem dat meer tijd vergt, kunt u de praktijkassistente vragen een dubbele afspraak te maken.
Bij een zogenaamd dubbelconsult, dat 20 minuten of langer duurt, wordt dat ook aan de zorgverzekering in rekening gebracht.

Afspraak maken kan overdag op werktijden van 8.00 tot 17.00 uur, pauze

Op sommige momenten is het druk aan de telefoon bij het maken van afspraken. Op andere momenten is het ook weer erg rustig. Tijdens het maken van afspraken zijn er continu acht telefoonlijnen open en komt u in een wachtsysteem.

Eigen huisarts

Alle patiënten zijn ingeschreven bij één huisarts en kunnen alleen bij die huisarts of diens waarnemer een afspraak maken.
Voor spoedgevallen wordt, indien de eigen huisarts afwezig is, van die regel afgeweken.

Kijkje in de praktijk van de huisarts

Er gebeurt veel in de huisartsenpraktijk, zowel in onze praktijk als landelijk. 

U vindt hier uitlg over de rol van de huisarts in de zorg  Kijkje in de praktijk van de huisarts (Infografic / pdf-bestand)